Usługi

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób, które są niewypłacalne. Procedura ta jest jednak skomplikowana i złożona pod względem prawnym.

Nasza kancelaria ma ponad 100 - procentową skuteczność w przeprowadzaniu postępowania upadłościowego. Pomogliśmy wielu osobom, które dzięki nam są wolne od ciążących na nich do tej pory zobowiązaniach.

Czym się zajmujemy? W imieniu naszych klientów:

- przygotowujemy wnioski o upadłość konsumencką;

- reprezentujemy naszych klientów w całym postępowaniu;

- uzyskujemy niezbędne dokumenty;

- reprezentujemy klienta przez syndykiem.

Potrzebujesz naszej pomocy? 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w języku prawniczym zostało określone jako "upadłość konsumencka". Przepisy odnoszące się upadłości konsumenckiej zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego na skutek "zjawiska nadmiernego zadłużenia osób fizycznych". W społeczeństwach demokratycznych nie jest to zjawisko nowe, ustawodawca zatem wyszedł naprzeciw konsumentom, których stopień zadłużenia uniemożliwia im samodzielną spłatę długów.

Pierwszą ustawę wprowadzono ​w 2008 r., jednak nie spełniła ona stawianych jej celów — głównie ze względu na swój rygoryzm. Kolejne dwie nowelizacje zmieniły ten stan rzeczy i doprowadziły do zaistnienia 3 reżimów upadłości konsumenckiej w Polsce. 

Należy przede wszystkim wskazać na przepisy, które weszły w życie dnia 1 lutego 2017 r. Kluczową zmianą było zastosowanie przepisów o upadłości konsumenckiej do postępowania byłego przedsiębiorcy lub wspólnika osobowej spółki handlowej z wniosku wierzyciela

Kolejną znaczącą zmianę wprowadziły przepisy, które weszły w życie dnia 24 marca 2020 r. Znajdują one zastosowanie do postępowań, w których wniosek o ogłoszenie upadłości złożono po dacie wejście w życie ustawy. Najważniejszą ze zmian jest wprowadzenie możliwości przeprowadzenia postępowania w 3 trybach:

  • uproszczonej procedurze upadłościowej;

  • na podstawie przepisów ogólnych, które dotyczą przedsiębiorców z możliwością wykorzystania również procedury przygotowanej likwidacji;

  • w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli — bez ogłaszania upadłości. 

Dzięki wskazanym powyżej przepisom dłużnik otrzymał możliwość wyboru sposobu oddłużenia. Niezbędnym warunkiem jest możliwości skorzystania z "upadłości konsumenckiej" jest pozostawanie dłużnika w stanie niewypłacalności. Zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą jest to stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Orzecznictwo sądowe nie wypracowało jeszcze dostatecznej definicji tego stanu, należy jednak wskazać, iż z pewnością chodzi o stan, gdy z każdym kolejnym miesiącem stan zadłużenia dłużnika będzie coraz głębszy, bez względu na podejmowane przez niego czynności mające na celu spłatę zadłużenia. 

Wskazując na powyższe należy stwierdzić, iż upadłość konsumencka dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale również byłych przedsiębiorców, których stan zadłużenia jest wynikiem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

GoldBench Kancelaria

ul. Nowy Świat 51/8

00-042 Warszawa

+48 667-176-701

kontakt@goldbench.pl