Usługi

Obsługa inwestycji budowlanych

Obsługa Inwestycji Budowlanych

Szanowni Państwo, kancelaria - w zakresie swojej działalności - oferuje wykonanie czynności w charakterze Inwestora Zastępczego przy “Projektach pod klucz”.

 

Nasza obsługa obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji, wielobranżowe wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych, nadzór na projektem inwestycyjnym na wszystkich jego etapach.

 

Zakres oferowanej usługi:

 

     Analiza wykonalności inwestycji pod względem technicznym i formalno prawnym, opracowanie koncepcji inwestycji – space plan,

•     Dokonanie wyboru firmy i udział w negocjacjach umowy dla opracowania dokumentacji projektowej i technologicznej,

•     Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, wraz ze złożeniem dokumentacji do uzgodnień branżowych,

•     Weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysowej,

•     Negocjowanie i weryfikacja umów, oraz bierząca kontrola postanowień kontraktowych na przestrzeni czasu,

•     Przeprowadzenie procedury wyboru dostawców i wykonawców robót budowlanych oraz usługodawców,

•     Skompletowanie i złożenie dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, remontu lokalu, zgłoszenie remontu / budowy w odpowiednich Urzędach, pełna obsługa urzędowa projektu inwestycyjnego, we wszystkich jego fazach,

•     Przygotowanie i przekazanie wykonawcy terenu budowy / remontu wraz z kompletną dokumentacją,

•     Wycena kosztorysowa robót, sporządzenie  budżetu całej inwestycji, wyłonienie i nadzór nad Wykonawcą realizacji inwestycji i podwykonawcami,

•     Kompletacja dostaw, w tym wyposażenia i zamówień indywidualnych,

•     Pełne wykonawstwo ogólnobudowlane i instalacyjne,

•     Pełna kompletacja zamówień, zgodnie z zatwierdzonym projektem i oczekiwaniem Inwestora,

•     Sprawowanie bieżącej kontroli budowy, nadzór inwestorski,

•     Reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i osobami fizycznymi we wszelkich sprawach związanych z uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, pozwoleń, decyzji,

•     Prowadzenie spraw w Urzędach: (ZDM) Zarząd Dróg Miejskich, Sanepid, Zarząd Terenów Publicznych (ZTP), Urząd Ochrony Zabytków (UOZ) i innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi,

•     Informowanie  i raportowanie do Inwestora o przebiegu i postępie inwestycji,

•     Przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych  robót,

•     Przygotowanie wymaganej dokumentacji do odbioru końcowego,

•     Kompletacja dokumentów na  pozwolenia na użytkowanie,

•     Końcowe rozliczenie kosztów inwestycji, weryfikacja założeń budżetowych,

•     Obsługa okresu gwarancyjnego i rękojmi,

•     Obsługa pogwarancyjna inwestycji.

GOLDBENCH

Kancelaria Prawna

Kontakt z nami

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

Telefon:

667 - 176 - 701

E - mail:

kontakt@goldbench.pl